Logo

MUST ELSELT APP

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн
элсэлтийн бүх мэдээллийг гар утаснаасаа цаг алдалгүй авах, мэдээллээс хоцрохгүй байх боломжийг таньд
"MUST ELSELT" аппликейшн олгож байна.